Mental Trening

Intui – et mentalt treningssenter

Mental trening er på mange måter en parallell til fysisk trening. Det er daglig innsats over tid som gir resultater. Når de grunnleggende teknikkene er innarbeidet er ikke mental trening noe som krever tid. Tenke gjør vi i ett sett – da kan vil vel like godt tenke konstruktivt?

Mental trening er et relativt nytt begrep for de fleste – men ubevisst er dette noe vi alle bedriver i vår hverdag. Forskjellen er at hos intui er vi bevisst at den som trener systemtatisk – er den som får best resultater.
Mental trening er alle former for strukturert tankevirksomhet bundet opp til ett eller flere mål. Det betyr å utvikle hjernens hovedfunksjoner som bevissthet, språk, hukommelse, vilje, konsentrasjon, logikk og kreativitet. Hensikten er å utvikle evnen til å la våre hovedfunksjoner samarbeide  som en funksjonell enhet.

Om vi forutsetter at hjernen og sinnet er en målsøkende organisme som kontinuerlig styrer oss mot ulike mål, er det viktig å øke sin bevissthet rundt de mål vi setter oss i hverdagen. Unnlater vi å ha bevisste mål, styres vi av ubevisste mål med ukjent destinasjon.
Her på intui ønsker vi velkommen til en innovativ hverdag:
FRA SLIK DET HAR VÆRT – TIL SLIK DET KAN BLI.