Om Oss

Velkommen til Nordens første mentale treningssenter!


Hvorfor INTUI –mentalt treningssenter
For å omstille oss og henge med i verden, holde oss friske og håndtere livet slik det er i en hektisk hverdag, må mennesker lære å tenke nytt og annerledes.
Det vil si, gå til kilden i oss selv, oppdage og integrere nye personlige ressurser for å fungere i fremtiden, som helt klart vil være annerledes enn fortiden. Det trengs bevisstgjøring og trening, og for å hjelpe mennesker, bedrifter og organisasjoner til å møte dette store behovet. Slik ble forretningsideèn om Intui -mentale treningssentre født.
INTUI – Mentalt Treningssenter
Vi vil etablere Mentale Treningssentre i Norden der mennesker i krevende livs – og arbeidssituasjoner kan delta i mentale treningsprogrammer individuelt eller i gruppe – enten privat eller i bedriftssammenheng.
Bakgrunn
Forretningsmessig har Vigdis 30 års erfaring som gründer/etablerer og leder av Frisørkjeden PÅHÅRET med privat fagskole og opplæringssystem, pt 150 ansatte og kr 75 mio i omsetning.
Bedriften har vunnet 2 globale priser:
  • Entrepreneurial Spirit for ”thinking outside the box”i 2006
  • Excellence in Leadership i 2008
For min egen utvikling som leder og menneske, har jeg praktisert Acem-meditasjon i 20 år, er dipl.samtaleterapeut , coach og mentor i psykosyntese der 70 timer egenterapi/ mental trening inngår i utdannelsen. Hovedoppgave: ”Jeg-utvikling i lederrollen” 2003
Visjon
Jeg tror mennesker i vår tid trenger å finne tilbake til sin sanne natur og opprinnelige kjerne for å gjenoppbygge seg selv til den de er ment å være. Jeg tror mange mennesker lengter etter å utvikle det beste i seg selv og kunne leve og arbeide i berikende og meningsfulle fellesskap med oppgaver som har en nytteverdi utover seg selv. Hvorfor sier jeg det?
Jeg har 40 års erfaring i å jobbe tett på mennesker, både i kunderelasjoner og som leder og utvikler av egne bedrifter. Min bakgrunn og tilnærming er den praktiske, hvordan det virkelige livet utspiller seg mellom mennesker i møte med hverdagslige små og store utfordringer..
Med tanke på fremtiden ser jeg 2 fundamentale områder å fokusere på:
1. Fellesskapet  
– samfunnet MÅ fungere som den helhetlige rammen for menneskers behov for å orientere seg og kunne definere seg selv.
2. Menneskene
– bevisstgjøring og indre utvikling. Tilbake til start, gå veien på nytt. Ta livserfaringene og den personlige historien på alvor. Lær og sett kunnskapen inn i nye sammenhenger.
Jeg tror alle mennesker fra starten deler en felles drøm om å bli sett, anerkjent og lykkes som seg selv og har et grunnleggende behov for tilhørighet i et fellesskap.
Dessverre må vi erkjenne at virkeligheten i dagens verden ikke støtter opp under slike idealer i praksis.
Jeg mener at mangelen på tilfredsstillelse av disse basale behovene er mye av årsaken til voksende samfunnsproblemer.
Oppveksten former oss på godt og vondt, og vi vet at generasjoners kultur går i arv.
Mine refleksjoner over egen oppvekst og historie er forklarende for hvordan jeg har blitt den jeg er og hvilke verdier jeg navigerer etter som privatperson og forretningsmenneske
Min arv består av respektfulle holdninger til mennesker i alle kategorier, arbeidsglede, fremtidstro, kreative evner, handlekraft, vilje til å gjøre godt og å dele.
Bevisstheten om å være privilegert, gjør meg ydmyk i forhold til hvordan jeg forvalter det ansvaret som følger med.
Det manifesterer seg i min forretningsfilosofi som handler mest om:
  • ”Hva kan jeg gjøre som gir muligheter for mennesker til å utvikles og lykkes som seg selv og oppnå et godt liv?”
  • ”Hva kan jeg gjøre for å skape gode forretningsmuligheter for flere i et kompletterende og   utviklende arbeidsfellesskap?”
Hver for oss blir det vi kan gjøre så begrenset. Gjør vi noe sammen vil det monne mer for alle i det lange løp. Bli med og delta i utformingen av Drømmesamfunnet!Testimonials

“Vi brukte Intui.no for teambuilding. Vi fant mye gode resultat og jobber bedre tillsammen nå. – Lånepenger24.no