For Bedrifter

For bedrifter

Målrettet indre arbeid for friske mennesker i krevende jobber og livssituasjoner
Arbeidslivet er preget av høyt press, resultatkrav, effektivisering og endringer i turbofart.

Statistikker viser at Norge har det høyeste sykefraværet i Europa, og ligger på dobbelt så høyt nivå som OECD landene. En investering i friskhet og psykisk balanse gir gode resultater på alle områder, økonomisk, sosialt og fysisk.

Samtaleakutten… når noe uventet skjer
Rammes du av en krise privat eller på jobb og har et akutt behov for en å snakke med, kan vi på samtaleakutten hjelpe deg. Vi garanterer time innen 24 timer.

Mental trening
Regelmessig mental trening gir umiddelbar effekt som avspenning, bedret søvn, mer energi og overskudd. Treningen gir også inspirasjon og næring til kreativ og skapende aktivitet, bedret evne til fokusering og målrettet arbeid.

Samtaler en til en….skapende nærvær med rom for banebrytende oppdagelser
I samtaler med Intuis kvalifiserte coacher og terapeuter møter vi deg der du er.

Du får hjelp til å sortere tanker og følelser og kan forhindre at konflikter eller bekymringer vokser seg store og uhåndterlige.

Mennesker som gis muligheter til å lære seg selv å kjenne, vil bli oppmerksomme på sin drivkraft og fungere mer selvmotiverende. Mennesker som blir vist tillit, tar gjerne ansvar for mer enn seg selv.

Refleksjons- og samtalegrupper
Spesifikke målgrupper/ yrkesgrupper
Tema og tider er under utarbeidelse

Spesialtilpassede lederprogram
Er under utvikling