Gruppetrening

Gruppetrening

Hva innbærer Mindfulness/Oppmerksomhetstrening?

Å være Mindful innebærer å være oppmerksom, å være seg bevisst – å være bevisst til stede i det man gjør og opplever. I Mindfulness trening inngår avspennings- , meditasjons-, sanse- og nærværsøvelser. Basiselementene i øvelsene er hentet fra tusen år gamle prinsipper fra østlig innsiktsmeditasjon som for eksempel Buddhismen, og tilpasset vestlig livsstil.

Mindfulness handler om hvor vi retter vår oppmerksomhet, samt aksept av følelser, tanker sansninger og tilstedeværelse “her og nå”. Og om hvordan vi kan bli mer nærværende i vårt møte med våre nærmeste medmennesker, kolleger, kunder og pasienter?