Individuell Trening

Individuell trening

Målrettet indre arbeid for friske mennesker i krevende jobber og livssituasjoner

Arbeidslivet er preget av høyt press, resultatkrav, effektivisering og endringer i turbofart.

Statistikker viser at Norge har det høyeste sykefraværet i Europa, og ligger på dobbelt så høyt nivå som OECD landene. En investering i friskhet og psykisk balanse gir gode resultater på alle områder, økonomisk, sosialt og fysisk. Intui er din støttespiller og ”heiagjeng” i den sammenheng. Du får hjelp til å sortere tanker og følelser, slik  vi unngår at konflikter eller bekymringer vokser seg store og uhåndterlige.

Mennesker som gis muligheter til å lære seg selv å kjenne blir oppmerksomme på sin drivkraft og fungerer mer selvmotiverende. Mennesker som blir vist tillit, tar gjerne ansvar for mer enn seg selv og har et bevisst forhold til egen mental helse og velvære.


Intui tilbyr bl.a. :

  • Samtaleakutten… når noe uventet skjer
    Rammes du av en krise privat eller på jobb og har et akutt behov for en å snakke med, kan vi på samtaleakutten hjelpe deg. Vi garanterer time innen 24 timer.
  • Mental trening
    Regelmessig mental trening gir umiddelbar effekt som avspenning, bedret søvn, mer energi og overskudd. Treningen gir også inspirasjon og næring til kreativ og skapende aktivitet, bedret evne til fokusering og målrettet arbeid.
  • Samtaler 1:1 i et skapende nærvær med rom for banebrytende oppdagelser
    I samtaler med Intuis kvalifiserte coacher og veiledere møter vi deg der du er.