Intui

Velkommen til Nordens første mentale treningssenter!

Drivkreftene bak Intui er samfunnsengasjement og sosialt og personlig ansvar. Fra denne verdibasen er målet å utvikle bærekraftig forretningsvirksomhet som sidestiller hensynet til kommersiell drift og ideelle motiver om å bidra konstruktivt til en bedre verden i stort og smått.

Gjennom Intui vil vi bidra til god helse og bedre forhold mellom mennesker. Med individet som mål, vil vi tilby løsninger som bidrar til at mennesker og grupper fungerer optimalt ut fra sine forutsetninger. Vi vil inspirere til nye innsikter og oppdagelser, og vekke mot og vilje til å handle